dot
หน้าหลัก
dot
bulletเกี่ยวกับเรา
bulletประวัติความเป็นม?/b>
bulletโครงสร้างการบริหาร
bulletข่าวสารภายในวิทยาลัย
bulletข่าวประชาสัมพันธ?/b>
dot
ข้อมูล 9 ด้านของวิทยาลัยฯ
dot
bulletข้อมูลสถานศึกษ?/b>
bulletข้อมูลบุคลาก?
bulletข้อมูลนักเรียน/นักศึกษา
bulletข้อมูลหลักสูตร
bulletข้อมูลงบประมาณ
bulletข้อมูลอาคารสถานที่
bulletข้อมูลครุภัณฑ์
bulletข้อมูลสถานประกอบกา?
bulletข้อมูลพื้นฐานจังหวัด
dot
สาขางา?ระดับชั้?ปว?
dot
bulletสาขางานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
bullet สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
bulletสาขางานการตลาด
dot
สาขาวิชา ระดับชั้?ปว?
dot
bulletสาขาวิชาการบัญชี
bulletสาขาวิชาเทคนิคการผลิ?/b>
bulletสาขาวิชาไฟฟ้?/b>
bulletสาขาวิชาการจัดการทั่วไ?/b>
bulletสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิ?/b>
dot
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
dot
bulletงานบริหารงานทั่วไป
bulletงานบุคลากร
bulletงานการเงิน
bulletงานการบัญช?/b>
bulletงานพัสดุ
bulletงานอาคารสถานที?/b>
bulletงานทะเบียน
bulletงานประชาสัมพันธ์
dot
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
dot
bulletงานแผนงานและงบประมาณ
bulletงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
bulletงานความร่วมมือ
bulletงานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
bulletงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษ?/b>
dot
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษ?/b>
dot
bulletงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
bulletw88 Thailndงานครูที่ปรึกษ?/b>
bulletงานปกครอ?/b>
bulletงานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
bulletงานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
bulletงานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
dot
ฝ่ายวิชากา?/b>
dot
bulletงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
bulletงานวัดและประเมินผล
bulletงานวิทยบริการและห้องสมุด
bulletงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
bulletงานสื่อการเรียนการสอ?/b>
dot
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจและเทคโนโลยีเฉพาะทาง
dot
bulletศูนย์เทคโนโลยีเฉพาะทางผลิตชิ้นส่วนยานยนต?/b>
bulletศูนย์เทคโนโลยีเฉพาะทาง LED-Tech
bulletศูนย์เทคโนโลยีแม่พิมพ์
bulletศูนย์วัฒนธรรมและภาษา ไท?ไต้หวั?/b>
bulletTraining Center
dot
เอกสารดาวน์โหล?/b>
dot
bulletเอกสารดาวน์โหล?/b>
dot
ปฏิทินการศึกษา
dot
bulletปฏิทินการศึกษา
dot
ระบบสารสนเทศ
dot
dot
Follow: ติดตามพวกเราได้ที่
dot
dot
Link ที่เกี่ยวข้อ?/b>
dot
dot
มุมคำถาม
dot
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิ?/span>

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิ?/span>

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิ?เป็นหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ที่มุ่งเน้นการผลิตนักศึกษาให้มีความรู้ในด้านหลักการบริหารและจัดการวิชาชี?การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและหลักกา?ของงานอาชีพที่สัมพันธ์เกี่ยวข้องกับการพัฒนาวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิ?ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าของเศรษฐกิ?สังคมและเทคโนโลย?สามารถประยุกต์ใช้สารสนเทศในการปฏิบัติงานทางธุรกิ?สามารถปฏิบัติงาน แก้ปัญหา และให้คำแนะนำด้านสารสนเทศในธุรกิ?สามารถปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิ?ในสถานประกอบการและประกอบอาชีพอิสระ มีความรู้เกี่ยวกับกระบวนการทางธุรกิจ ทั้งนี้นักศึกษายังได้ใช้เครื่องมือสร้า?และพัฒนาโปรแกรมงานด้านธุรกิจ ประยุกต์ใช้สารสนเทศในงานด้านธุรกิจ ให้คำแนะนำ และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ในสำนักงา?ผู้ที่จบการศึกษาจากสาขาวิชานี้ จะมีทางเลือกในสายอาชีพในองค์กรต่าง?เช่น ธนาคาร รัฐวิสาหกิ?บริษัทตลาดหลักทรัพย์ บริษัทระดั?SME ฯล?โดยสามารถทำงานในตำแหน่งเลขานุการ จนถึงโปรแกรมเมอร?หรือเจ้าหน้าที?End Use จนถึงเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบงาน เช่น เจ้าหน้าที่ฝ่า?End Use ในส่วนงา?เช่น ส่วนงานสินเชื่อของธนาคาร ที่ม?ระบบซอฟต์แวร์สินเชื่อเบื้องต้นw88 Thailnd sitemap SlotMachine SlotV W88slots sbobet168 w88slot sbobet asia 1xbet live football